polski    
english       szkoła
  aktualności
  o szkole
  o patronie
  osiągnięcia
  sport
  kalendarz imprez
  sekretariat
  biblioteka
  pedagog
  muzyczna
   piwnica

   kadra szkoły
  dyrektor szkoły
  nauczyciele
  parlament ucz...
  uczniowie
  absolwenci
   informacje o...
  planie lekcji
  konsultacjach
  naborze
  imprezach
  wydarzeniach
  konkursach
   galeria
  imprezy (346)
  szkoła (19)
   żory
  urząd miasta
  żory dla was
  mok w żorach
  wirtualne żory
  mosir w żorach
   z innej beczki
  esej (3)
  wiersze (3)
  wywiady (5)
   inne
  ustaw jako star...
  dodaj do ulubio...
  site map
  autorzy
   projekty

 
projekt "PARTNERZY W NAUCE"

 

"Partnerzy w nauce" - III LO
   "ORLIK 2012"

 
Harmonogram udostępniania
kompleksu "Orlik 2012"

 
 
 
 


o patronie
    - poeta, eseista, dramatopisarz.

    Urodził się 29 października we Lwowie. Tu spędził dzieciństwo i rozpoczął naukę, a gdy wybuchła wojna kontynuował ją na tajnych kompletach gimnazjalnych i wówczas uzyskał świadectwo dojrzałości. Ukończył szkołę podchorążych, walczył jako żołnierz lwowskiej AK. Rozpoczął studia (konspiracyjne) na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Przerwał je, gdy do Lwowa wkroczyła Armia Czerwona. Przeniósł się do Krakowa i tam rozpoczął studia malarskie w ASP. Oprócz tego pracował zarobkowo.

    Po wojnie Herbert kontynuował studia
w Toruniu i Warszawie. Uzyskał dyplomy trzech wyższych uczelni: Wydziału Prawa Uniwersytetu Kopernika, Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ekonomii w Akademii Handlowej.

    Od 1950 roku mieszkał w Warszawie, jednocześnie pracując w różnych zawodach, np. projektant urządzeń sanitarnych, ekspedient w sklepie, chronometrażysta.

    Twórczość rozpoczął wcześnie, w latach 40-tych, czyli w czasach stalinowskich. Pisał wtedy głównie dla siebie ("do szuflady"). Drukiem utwory ukazały się po raz pierwszy w czasopismach w 1950 roku. Prawdziwy debiut poety nastąpił podczas "odwilży październikowej" (1956), kiedy to ukazał się tom Struna światła, bardzo dobrze przyjęty przez krytykę.

    Pod koniec lat 60-tych i w latach 70-tych podróżował po krajach Europy Zachodniej (Francja, Grecja, Włochy). Wyjechał też do USA, gdzie w latach 70-71 był wykładowcą literatury europejskiej na University of California w Los Angeles. Zaproszono go także na uczelnię do Berlina Zachodniego.

    W roku 1968 ożenił się z Katarzyną Dzieduszycką.

    W połowie lat 70-tych, po podpisaniu tzw. Memoriału 59 (listu protestacyjnego) przeciwko planowanym zmianom w konstytucji PRL, został obłożony całkowitym zakazem druku w Polsce.

    Utwory Herberta, takie jak Przesłanie pana Cogito czy wydany w 1984 roku na emigracji tom Raport z oblężonego Miasta, stały się niemal Biblią dla rodzącej się, a potem podziemnej Solidarności.

    W roku 1986 wyjechał do Francji i tu w Paryżu mieszkał. Ostatnie lata swego życia (od 1992) spędził w Warszawie.

    Poeta wszedł w skład redakcji wydawanego w drugim obiegu pisma Zapis.

    W ostatnich latach życia związany był z takimi czasopismami jak Zeszyty Literackie, gdzie drukiem ukazywały się jego utwory i wypowiedzi.

    Zbigniew Herbert odszedł 28.07. 1998 roku, nad ranem, w czasie burzy.

Twórczość poety (m.in.)

    Tomiki poetyckie:
      Struna światła 1956
      Hermes, pies i gwiazda 1957
      Studium przedmiotu 1961
      Napis 1969
      Pan Cogito 1974
      Raport z oblężonego Miasta 1983
      Elegia na odejście 1990
      Rovigo 1992
      Epilog burzy 1998

    Zbiory esejów:
      Barbarzyńca w ogrodzie 1962
      Martwa natura z wędzidłem 1993

    Dramaty:
      Jaskinia filozofów 1956
      Drugi pokój 1958
      Rekonstrukcja poety 1960
      Lalek. Sztuka na głosy 1961

    Laureat wielu nagród literackich, m.in.

    Internationaler Nikolaus Lenau Preis (Austria) - 1965
      Nagroda im. Gotfrieda Herdera (Austria) - 1973
    Międzynarodowa Nagroda Pisarska Walijskiej Rady Sztuki - 1984
      Nagroda im. Brunona Schulza amerykańskiego PEN Clubu -1988
    Nagroda miesięcznika "Literatura" - 1992
      Kilkakrotne nominacje do Nagrody Nobla.


 
 
 studia


Uniwersytet Śląski


Politechnika Śląska


Uniwersytet Jagielloński


Politechnika Wrocławska


Politechnika Krakowska

 warte uwagi


Matura Servis


CKE
 Rankingi


Współzawodnictwo klas
 Zastępstwa!


Zastępstwa
lekcje odwołane!
 Podręczniki!


Podręczniki
rok szkolny 2009/10!
 
 

III Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta, os. im. gen. Wł. Sikorskiego, 44-244 Żory, tel. (032) 435 36 55

desing by irooo
©opyright 2003 - 2007 III LO Żory
All Rights Reserved