Gimnazjum nr 3
w Żorach

 
 
 :: szkoła ::
  aktualności
  o szkole
  kadra szkoły
  dokumenty    szkoły
  pedagog
  sekretariat
  rekrutacja
  przetargi
  kontakt
 :: uczniowie ::
  klasy
  samorząd    szkolny
  plan lekcji
  konsultacje
  kółka
  konkursy
  osiągnięcia
 :: sport ::
  aktualności
  sks
  rekordy
  sportowcy roku
  kronika sportowa
 :: galeria ::
  imprezy (565)
  szkoła (22)
  inne (0)
 :: rodzice ::
  zebrania
  konsultacje
  porady
  rada rodziców
 nasza twórczość
  grafika
  wiersze
  humor z zeszytów
 ::ZASTĘPSTWA::


zastępstwa
lekcje odwołane

 ::PODRĘCZNIKI::


podręczniki
rok szkolny 2009/10

 ::BIP::


www.bip.zory.pl

 ::Szkoły średnie::


Liceum nr 3
w Żorach


Zespół Szkół nr1
w Żorach


Zespół Szkół
Budowlano-Informatycznych
w Żorach


I LO im. K. Miarki
w Żorach


Zespół Szkół Społecznych
w Żorach
 EFS


EFS
 Projekty


Projekty UE


"Aktywny w szkole
aktywny w życiu"
strona projektu-UŚ


"Aktywny w szkole
aktywny w życiu" - strona projektu-G3
 
 
 
 
o szkole

Gimnazjum numer III w Żorach
    Gimnazjum Nr 3 w Żorach powołano aktem założycielskim na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żorach 1.09.1999r. i nadano szkole statut. W szkole rozpoczęło naukę 214 uczniów w 8 oddziałach a pracę 22 nauczycieli. Funkcję dyrektora powierzono mgr Halinie Nowakowskiej.

    Szkoła rozpoczęła działalność w budynku zajmowanym wspólnie z Szkołą Podstawową nr 14 . W pierwszym roku działalności ważne było wprowadzenie założeń reformy oświatowej. Pierwszymi krokami było wypracowanie przez rodziców uczniów i nauczycieli programu wychowawczego szkoły i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Program wychowawczy i wewnątrzszkolny system oceniania zatwierdziła rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego i Rady Rodziców 23.09.1999r.


    Czym dysponujemy:
- liczba sal lekcyjnych: 25,
- sala gimnastyczna,
- boisko,
- pracownia komputerowa,
- iczba komputerów: 22,
- stałe łącze z internetem,
- kompleks boisk "Orlik 2012",


Czego i jak uczymy

    Na co kładziemy nacisk
Nasze gimnazjum w swoich działaniach edukacyjnych dąży do wykształcenia u uczniów twórczej postawy i samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Zwracamy uwagę na doskonalenie umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych koniecznych do opanowania przez uczniów standardów egzaminacyjnych. W celu zachęcania uczniów do zdobywania wiedzy z różnych źródeł, posługiwania się technologią komputerową zwiększyliśmy liczbę godzin informatyki do 4 w cyklu nauczania. Dużą wagę szkoła przywiązuje do nauki języka angielskiego. Lekcje prowadzone są w grupach, co umożliwia uczniom efektywniejszą pracę. Języka niemieckiego uczą się chętni uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych. Ważne dla nas jest doskonalenie umiejętności komunikowania się w uczeniu. Staramy się wyrównywać szanse edukacyjne uczniów przez indywidualizację nauczania, zajęcia wyrównawcze, konsultacje przedmiot.

    Co nas wyróżnia
Gimnazjum Nr 3 jest przestrzenną szkołą, o estetycznym wnętrzu. Posiada bogate zaplecze sportowe: 2 sale gimnastyczne, siłownię, boiska. W szatni uczniowie mają do dyspozycji własne szafki. Atutem szkoły są między innymi 2 pracownie komputerowe, pracownie przedmiotowe wyposażone w środki audiowizualne. Pracownie komputerowe, niektóre pracownie przedmiotowe, sekretariat oraz gabinet dyrektora szkoły ma stałe łącze internetowe. Uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: sportowych, informatycznych, języków obcych, plastycznych. Należymy do nielicznych szkół, w których działa uczniowski klub sportowy. Uczniowie redagują własne gazety - szkolną i sportową - oraz stronę internetową. Do tradycji szkoły należy organizacja Powiatowego Konkursu Informatycznego oraz miejskich zawodów sportowych. Nasi uczniowie poznają kraje członkowskie Unii Europejskiej na wycieczkach zagranicznych. Wyroby ceramiczne i prace plastyczne naszych uczniów są znane mieście.

    Zajęcia pozalekcyjne
W Uczniowskim Klubie Sportowym działają sekcje: koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej. Uczniowie chodzą na basen, ćwiczą taniec sportowy. Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności na kółkach: komputerowych, j. angielskiego, j.niemieckiego, plastycznym, dziennikarskim. Zajęcia powyższe odbywają się w wymiarze 25 godz. tyg. i uczestniczy w nich 223 uczniów. Są finansowane przez gminę. Ponadto nauczyciele organizują w wymiarze 1-2 godz. tyg. konsultacje przedmiotowe.

    Dla szczególnie zdolnych
Nauczyciele pracują z uczniami na wyznaczonych cotygodniowych konsultacjach przygotowując ich do udziału w różnych konkursach, zawodach sportowych. Uczniowie w ten sposób wzbogacają swoją wiedzę, rozwijają zainteresowania, umiejętności. Praca nauczycieli polega na pomocy w gromadzeniu literatury, wyjaśnianiu trudniejszych zagadnień, ćwiczeniu umiejętności. Gdy czas poświęcany uczniom na konsultacjach jest niewystarczający, nauczyciele ustalają dodatkowe terminy.

    Oferta dla uczniów z trudnościami
Nauczyciele pracują dodatkowo z uczniami mającymi trudności w uczeniu się na konsultacjach, a pedagog na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Nauczyciele respektują opracowane w szkole wymagania edukacyjne oraz wskazania sposobu pracy. Dodatkowym wsparciem dla nauczycieli jest pomoc uczniom w nauce ich rówieśników. Dostosowanie wymagań, dodatkowy czas pracy, Świadomość nauczycieli trudności ucznia w nauce oraz kompetentny sposób prowadzenia nauczania, pomaga uczniom w przezwyciężaniu trudności.

    Jak uczymy języków
Język angielski odbywa się w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla ucznia, w tym 1 godz. W całym zespole klasowym, 2 godziny w grupach. Języka niemieckiego uczą się uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych w 2 grupach wiekowych - kl. I oraz kl. II.


 
 
 :: tytuły ::


 :: warte uwagi ::

 

 ::gimnazja::


Zespół Szkół nr 8
w Żorach


Zespół Szkół nr 6
w Żorach


Gimnazjum nr 2
w Żorach

 ::kółka::


EKOSTRONABiologia

 ::RANKING::


Ranking klasNajlepsi uczniowie
naszego gimnazjum

 ::konkursy::


Konkursy szkolne
i międzyszkolnewww.jedzdobrze.pl

 
 

Gimnazjum Nr 3, os. im. gen. Wł. Sikorskiego, 44-240 Żory

desing by Gimnazjum Nr 3 w Żorach
©opyright 2007
All Rights Reserved

autorzy strony