GIM3 Żory - Aktywny w szkole aktywny w życiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktywny w szkole aktywny w życiu

Projekt 2011/2012

Email Drukuj PDF

TEMAT PROJEKTU rok szkolny 2011/2012

Szkolne rady na odpady

 

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

W trzecim roku realizacji projektu tematem przewodnim będzie tematyka związana z odpadami, ze szczególnie dużym naciskiem na segregację oraz ich recykling. Zajęcia będą się odbywać w każdy wtorek i będą trwać 3 godziny lekcyjne.

OPIS ZADAŃ

Załącznik nr 1

OPIS SPOSOBU PRACY

Uczniowie będą pracować w czteroosobowych grupach. Przydział do sekcji nastąpi zgodnie z deklaracją i zainteresowaniami, natomiast wewnątrz sekcji podział na grupy zostanie dokonany wspólnie (uczniowie zostaną dopasowani pod względem cech charakteru i zainteresowań).

PREZENTACJA PROJEKTU

Szkolne Festiwale Nauki będą prezentowały całość prac wykonanych w  ramach projektu w formie prezentacji multimedialnej, licznych albumów oraz wystaw fotograficznych. Ponadto, zamierzamy wejść we współpracę z kierownictwem wysypiska odpadów komunalnych w Knurowie, a także przedstawicielami Urzędu Miasta w Żorach zajmujących się sprawami ochrony środowiska i ekologii, którzy będą zapraszani na nasze festiwale i dzięki którym, każdy uczestnik czy gość festiwalu będzie się mógł dowiedzieć, w jaki sposób wysypiska odpadów oraz dzikie wysypiska wpływają na stan środowiska przyrodniczego oraz na stan zdrowia człowieka. Będzie można wysłuchać prelekcji fachowca na temat pozytywnych aspektów segregowania odpadów. Ponadto, będzie można samodzielnie sprawdzić , w jaki sposób rozkładają się odpady w środowisku.

OPIS SYSTEMU OCENIANIA

Uczniowie przede wszystkim będą oceniani za wkład pracy i zaangażowanie w realizację projektu. Oceną wyjściową będzie ocena bardzo dobra.

Nauczyciele podczas oceniania pracy uczniów będą głównie zwracać uwagę na samoocenę ucznia oraz ocenę grupy.

Prezentacja pracy podlegać będzie podobnej ocenie, z tą tylko różnicą, że nauczyciel będzie brał tu pod uwagę zastosowane techniki, estetykę pracy, a także umiejętność zaprezentowania wyników własnej pracy szerszej społeczności.

 

Projekt 2010/2011

Email Drukuj PDF

TEMAT PROJEKTU   ROK SZKOLNY 2010/2011

Życie w kropli wody

 

        CZAS REALIZACJI PROJEKTU

W drugim roku realizacji projektu będzie nam przyświecało hasło „Woda źródłem życia”. Tematem przewodnim będzie hodowla ryb akwariowych oraz wpływ zanieczyszczeń wody na organizmy w niej bytujące.

 

        OPIS SPOSOBU PRACY

Uczniowie będą pracować w czteroosobowych grupach. Przydział do sekcji nastąpi zgodnie z deklaracją i zainteresowaniami, natomiast wewnątrz sekcji podział na grupy zostanie dokonany wspólnie (uczniowie zostaną dopasowani pod względem cech charakteru i zainteresowań).

       PREZENTACJA PROJEKTU

Szkolne Festiwale Nauki będą prezentowały całość prac wykonanych w  ramach projektu w formie prezentacji multimedialnej, licznych albumów oraz wystaw fotograficznych. Ponadto, zamierzamy wejść we współpracę z właścicielami sklepów akwarystycznych, hodowcami ryb akwariowych, a także przedstawicielami Urzędu Miasta w Żorach zajmujących się sprawami ochrony środowiska i ekologii, którzy będą zapraszani na nasze festiwale i dzięki którym, każdy uczestnik czy gość festiwalu będzie się mógł dowiedzieć, w jaki sposób zanieczyszczenia środowiska wpływają na stan wód powierzchniowych. Będzie można wysłuchać prelekcji fachowca na temat zasad hodowli ryb akwariowych. Ponadto, będzie można samodzielnie sprawdzić stan czystości żorskich zbiorników wodnych, zarówno pod względem fizykochemicznym jak i mikrobiologicznym.

       OPIS SYSTEMU OCENIANIA

Uczniowie przede wszystkim będą oceniani za wkład pracy i zaangażowanie w realizację projektu. Oceną wyjściową będzie ocena bardzo dobra.

Nauczyciele podczas oceniania pracy uczniów będą głównie zwracać uwagę na samoocenę ucznia oraz ocenę grupy.

Prezentacja pracy podlegać będzie podobnej ocenie, z tą tylko różnicą, że nauczyciel będzie brał tu pod uwagę zastosowane techniki, estetykę pracy, a także umiejętność zaprezentowania wyników własnej pracy szerszej społeczności.

 

 

Projekt 2009/2010

Drukuj PDF

TEMAT PROJEKTU ROK SZKOLNY 2009/2010

Moje zdrowie w moich rękach

 

 

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

W pierwszym roku realizacji projektu będzie nam przyświecało hasło, sentencja Hipokratesa „Niech żywność będzie waszym lekarstwem”. Projekt jest częścią trzyletniego cyklu „Moje zdrowie w moich rękach”. Tematem przewodnim będą zasady racjonalnego odżywiania.

OPIS SPOSOBU PRACY

Uczniowie będą pracować w czteroosobowych grupach. Przydział do sekcji nastąpi zgodnie z deklaracją i zainteresowaniami, natomiast wewnątrz sekcji podział na grupy zostanie dokonany wspólnie (uczniowie zostaną dopasowani pod względem cech charakteru i zainteresowań).

PREZENTACJA PROJEKTU

Szkolne Festiwale Nauki będą prezentowały całość prac wykonanych w  ramach projektu w formie prezentacji multimedialnej. Ponadto, zamierzamy wejść we współpracę z lekarzami, dietetykami, którzy będą zapraszani na nasze festiwale i dzięki którym, każdy uczestnik czy gość festiwalu będzie się mógł dowiedzieć, w jaki sposób należy się racjonalnie odżywiać, jakie rodzaje diet można stosować w różnym wieku. Będzie można wysłuchać prelekcji fachowca na temat zasad zdrowego odżywiania, sprawdzić swoje BMI, ilość tkanki tłuszczowej itp. Ponadto, będzie można samodzielnie wykonać regionalne zdrowe potrawy, które następnie będą poddawane degustacji. Na każdym festiwalu będzie również tzw. gość specjalny (osoba związana z jakąś gałęzią przemysłu spożywczego).

OPIS SYSTEMU OCENIANIA

Uczniowie przede wszystkim będą oceniani za wkład pracy i zaangażowanie w realizację projektu. Oceną wyjściową będzie ocena bardzo dobra.

Nauczyciele podczas oceniania pracy uczniów będą głównie zwracać uwagę na samoocenę ucznia oraz ocenę grupy.

Prezentacja pracy podlegać będzie podobnej ocenie, z tą tylko różnicą, że nauczyciel będzie brał tu pod uwagę zastosowane techniki, estetykę pracy, a także umiejętność zaprezentowania wyników własnej pracy szerszej społeczności.

 Logowanie

Sonda