GIM3 Żory - Aktywny w szkole aktywny w życiu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zadania sekcji

Drukuj PDF

 

Rok szkolny 2011/2012

Harmonogram działań

 1.  Zapoznanie z tematykę  projektu na rok szkolny 2011/2012 oraz tematyką sekcji przedsiębiorczość pod hasłem „ Oszczędzamy- wygrywamy”

 2. Historia i funkcje pieniądza.

 3. Jaka jest postawa mieszkańców wobec oszczędzania- przeprowadzenie i analiza ankiety

 4. Październik miesiącem oszczędzania- Światowy Dzień Oszczędzania

 5. Projekt ulotki na temat oszczędzania i rozprowadzenie jej w środowisku lokalnym.

 6. Przygotowanie materiałów na warsztaty z produkcji papieru czerpanego ( papier, klej, susz z różnych roślin, podkładki szklane) oraz ustalenie kosztów.

 7. Wykonanie gazetki szkolnej na temat oszczędzania.

 8. Pomoc w organizacji wycieczki na wysypisko. Ustalenie kosztów składowania   odpadów.

 9. Tam gdzie rosną pieniądze, czyli funkcjonowanie banków w Polsce

 10. Euro- pieniądz ponadnarodowy – przygotowanie prezentacji multimedialnej.

 11. Przygotowanie warsztatów recyklingowych, pomoc w dystrybucji wykonanych przedmiotów

 12. Magia plastikowego pieniądza, czyli o kartach płatniczych.

 13. Kredyt- zadłużanie się z głową

 14. Jak zaoszczędzić swój pierwszy tysiąc- szukanie realistycznego sposobu na oszczędzanie.

 15. Lokaty terminowe- czyli jak oszczędzać z głową.

 16. Spotkanie z pracownikiem ING Bank Śląski lub Banku Spółdzielczego

 17.  Przygotowanie organizacyjne Szkolnego Festiwalu Nauki, zaproszenie gości, opracowanie listy wydatków, zdobycie funduszy

 18. Prezentacja osiągnięć sekcji przedsiębiorczość                                      

 19. Waluta różnych państw, waluty lokalne ( dukaty śląskie i rybnickie)

 20. Pomoc w organizacji warsztatów. Sposoby oszczędzania w gospodarstwie domowym

 21. Zorganizowanie spotkanie z pracownikiem Urzędu Miasta  Żory,  poznanie zasad wywozu i segregacji śmieci w naszym mieście.

 22. Jaka jest postawa mieszkańców osiedla wobec segregacji odpadów- ankieta i jej analiza

 23. Portrety Polaków na monetach.  Numizmatyka – to hobby czy biznes

 24. Zarabiamy oszczędzając energię w domu- przeprowadzenie badania.

 25. Etykiety energetyczne produktów- klucz do oszczędzania.

 26. Koszty usuwania dzikich wysypisk śmieci.

 27. Sposoby na oszczędzaniepapieru w domu i szkole, pomoc w organizacji warsztatów.

 28. Wycieczka do NBP w Katowicach- dni otwarte

 29. Prezentacja osiągnięć społeczności szkolnej i lokalnej.

 

 

Rok szkolny 2010/2011

Harmonogram działań

1. Sporządzenie mapy stawów hodowlanych na terenie miasta Żory.

2. Zapoznanie z tematyką projektu oraz tematyką spotkań „Moja kariera zawodowa”

3. Obliczenie wszystkich kosztów związanych z założeniem i prowadzeniem akwarium w szkole.

4. Zadanie na cały rok: „Moja kariera zawodowa”

5. Gry i zabawy grupowe kształtujące umiejętności planowania indywidualnej kariery edukacyjno -zawodowej.

6. Zakładanie własnej firmy:

- rejestracja firmy

- badanie rynku

- pisanie biznesplanu

- strategia marketingowa firmy

7. Zorganizowanie wycieczki, podjęcie rozmów z pracownikiem sklepu zoologicznego.

8. Zorganizowanie warsztatów, zaproszenie uczniów i nauczycieli.

9. Pomoc w organizacji konkursu i zdobyciu nagród dla zwycięzców.

10. Wyszukanie rybnych przepisów kulinarnych i obliczanie kosztów przygotowania tych potraw.

11. Sposób na biznes- spotkanie z pracownikiem stawu hodowlanego.

12. Rozpoznanie rynku wód mineralnych i źródlanych.

14. Pobranie próbek wody z różnych zbiorników na terenie miasta.

15. Zorganizowanie spotkania z pracownikiem Urzędu Miasta Żory.

16. Poznanie zasad działania miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz instytucji kontrolujących jakość wodyw naszym mieście.

17. Ustalenie listy sposobów na racjonalne zużycie wody i płacenie niższych rachunków za wodę.

18. Ułożenie i przeprowadzenie ankiety na temat: Jak oszczędzamy wodę w naszych domach?

19. Obliczanie ilości zużycia wody przez domowników, zabawa w przeliczanie- każda kropla jest coś warta.

20. Poznanie sposobów wykorzystania wody przez człowieka. Ustalenie zasobów i deficytu wody słodkiej w różnych krajach.

21. Zorganizowanie wycieczki, podjęcie rozmów z przedstawicielem sanepidu.

22. Podsumowanie informacji zdobytych na zajęciach sekcji przedsiębiorczości i przygotowanie prezentacji na Szkolny Festiwal Nauki.

23. Przygotowanie organizacyjne Szkolnego Festiwalu Nauki, zaproszenie gości, opracowanie listy wydatków, zdobycie funduszy.

 

 

                                         

 

 

Rok szkolny 2009/2010

Harmonogram działań

 

1. Zapoznanie z tematyką projektu oraz tematyką spotkań „Ekonomia na co dzień”.

2. Wyszukiwanie plusów i minusów racjonalnego żywienia. Opracowanie przykładowego tygodniowego budżetu domowego przeznaczonego na zakupy żywieniowe. Umiejętność planowania budżetu domowego.

3. Przeprowadzenie ankiety- "żywienie w naszych domach".

4.  Zebranie przepisów kulinarnych najczęściej spożywanych potraw w naszych domach.

5. Rozpoznanie możliwości wydawniczych w naszym regionie. Próba podjęcia współpracy z wydawnictwem w celu późniejszego wydania książki kulinarnej.

6. Przeprowadzenie badań „Czy warto oszczędzać?”.

7. Zorganizowanie wycieczki, podjęcie rozmów z przedstawicielami firmy.

8. Namówienie jednego lub kilku domowników na zmianę sposobu odżywiania. (wyeliminowania lub ograniczenia ilości spożywania niektórych pokarmów).

9. Zebranie (z różnych źródeł) przepisów kulinarnych zdrowej i niskokalorycznej żywności.

10. Przygotowanie organizacyjne Szkolnego Festiwalu Nauki, zaproszenie gości, opracowanie listy wydatków, zdobycie funduszy.

11. Zebranie etykiet z różnych produktów żywnościowych; sporządzenie listy dodatków w nich zastosowanych.

12. Zorganizowanie spotkania z dietetykiem.

13. Przeprowadzenie ankiety Jak oszczędzać?.

14. Zebranie spisu ziół i przypraw stosowanych najczęściej w naszych domach. Wyszukanie przepisów potraw kulinarnych opartych na bazie ziół.

15. Zorganizowanie wycieczki, podjęcie rozmów z właścicielem sklepu zielarskiego.

16. Zebranie przepisów kulinarnych najbardziej znanych potraw regionalnych spożywanych w naszych domach.

17. Przygotowanie organizacyjne Szkolnego Festiwalu Nauki, zaproszenie gości, opracowanie listy wydatków, zdobycie funduszy.

 

 

Logowanie

Sonda