GIM3 Żory - Aktywny w szkole aktywny w życiu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zadania sekcji

Drukuj PDF

Rok szkolny 2011/2012

Harmonogram działań

 1. Zapoznanie uczniów z tematyką projektu przewidzianą na rok szkolny 2011/2012.

 2. Charakterystyka odpadów; zapoznanie z terminologią, systematyką odpadów oraz problemem segregacji.

 3. Zasady segregacji odpadów wg UM w Żorach. Projektowanie pojemnika do segregacji odpadów w domu i szkole.

 4. Przeprowadzenie pomiaru ilości i rodzaju odpadów w domu w czasie jednego tygodnia. Opracowanie tabel oraz zasad pomiaru.

 5. Wprowadzenie do recyklingu. Jak ograniczyć ilość odpadów w domu. Projekt ulotki.

 6.  Produkcja ozdobnego papieru czerpanego

 7. Eksperyment przyrodniczy – jak rozkładają się odpady w środowisku?

 8. Merytoryczne przygotowanie uczniów do spotkania, opracowanie listy pytań

 9. Wykonanie z surowców wtórnych modelu pojemnika do segregacji odpadów w domu i szkole

 10. Wykonywanie plakatów „Szkolne rady na odpady”

 11. Wykonanie świec ozdobnych z materiałów wtórnych

 12. Prezentacja multimedialna „Nowoczesne i ekologiczne sposoby utylizacji odpadów”

 13. Charakterystyka miejsc utylizacji odpadów znajdujących się w okolicy Żor.

 14. Wykonanie modelu urządzenia do utylizacji odpadów lub usprawniającego ich segregację.

 15. Merytoryczne przygotowanie uczniów do spotkania, opracowanie listy pytań

 16. Co można wykonać z metalowych puszek po napojach

 17. Wysypisko odpadów a rodzaje odpadów tam składowanych, problem odpadów niebezpiecznych.

 18. Opracowanie zagadnień, które zostaną zaprezentowane na festiwalu. Wybranie miejsca i sposobu prezentacji wykonanych i zaplanowanych działań

 19. Prezentacja osiągnięć

 20. Opracowanie tematyki i przeprowadzenie konkursu pod hasłem „Szkolne rady na odpady”

 21. Produkcja mydła ozdobnego

 22. Zapoznanie z szeroką pojętą tematyką odpadów i problemów z nimi związanych w naszym mieście.

 23. Prezentacja multimedialna/referaty „Gdzie trafiają żorskie odpady?”

 24. Wykonanie makiety ekologicznego wysypiska odpadów.

 25. Co się dzieje z odpadami organicznymi w środowisku – eksperyment przyrodniczy.

 26. Wyprawa w teren – tropimy dzikie wysypiska odpadów na osiedlu; dokumentacja fotograficzna.

 27. Stworzenie mapy dzikich wysypisk odpadów

 28. Rzeźby z papier mache

 29. Tropimy miejsca do składowania i segregacji odpadów na naszym osiedlu

 30. Podsumowanie informacji zdobytych w trakcie realizacji projektu, opracowanie tematyki Szkolnego Festiwalu Nauki

 31. Opracowanie zagadnień, które zostaną zaprezentowane na festiwalu. Wybranie miejsca i sposobu prezentacji wykonanych i zaplanowanych działań.

Rok szkolny 2010/2011

Harmonogram działań

1. Poznanie zasad prowadzenia hodowli ryb akwariowych.

2. Stworzenie odpowiednich warunków do hodowli ryb akwariowych:

-wybór osprzętu

-wstępny wybór roślin wodnych

-wstępny wybór hodowanych rybek

Zadania na cały rok:

3. Badanie właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody akwariowej (z wykorzystaniem tetra testów i mikroskopów); sporządzenie fotografii mikroskopowych.

4. Badanie zachowania ryb w zależności od różnych czynników:

-rodzaj pokarmu

-dostęp światła

-obecność roślin

-obecność innych gatunków

5. Poszerzenie wiedzy z zakresu hodowli akwarystycznych, gatunkach rybek oraz roślin słodkowodnych. Omówienie bieżących problemów, jakie uczniowie mają z prowadzeniem hodowli

6. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów SP nr 15 dotyczących sposobu wykorzystania klasowego akwarium do celów dydaktycznych.

7. Quiz akwarystyczny dla uczestników projektu oraz chętnych uczniów ze szkoły podstawowej, którzy brali udział w warsztatach.

8. Wyszukanie ryb morskich i słodkowodnych o znaczeniu kulinarnym. Charakterystyka ich wartości odżywczej i walorów smakowych.Sporządzenie albumu.

9. Badanie właściwości fizykochemicznych oraz walorów smakowych różnych rodzajów wód mineralnych.

10. Opracowanie zagadnień, które zostaną zaprezentowane na festiwalu. Wybranie miejsca i sposobu prezentacji wykonanych i zaplanowanych działań.

11. Mikroskopowe badanie próbek wody pobranych z różnych zbiorników wodnych na terenie Żor.

12. Merytoryczne przygotowanie uczniów do spotkania (rodzaje zbiorników wodnych w Żorach, stan ich zanieczyszczenia, rodzaj bytujących w nich organizmów), opracowanie listy pytań.

13. Wyjście do oczyszczalni ścieków w Żorach.

14. Akcja plakatowa: Źródła i skutki zanieczyszczenia wody.

15. Prezentacje multimedialne: Sposoby oszczędzania wody w naszych domach. 

16. Ukazanie różnego spojrzenia na wodę. Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody.

17. Poznanie sposobów badania wody pitnej.

18. Podsumowanie informacji zdobytych w trakcie realizacji projektu, opracowanie tematyki Szkolnego Festiwalu Nauki.

19. Opracowanie zagadnień, które zostaną zaprezentowane na festiwalu. Wybranie miejsca i sposobu prezentacji wykonanych i zaplanowanych działań.

 

 

 

 

Rok szkolny 2009/2010

Harmonogram działań

1. Bieżące prowadzenie edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na zdrowe żywienie i aktywność fizyczną:

-       składniki odżywcze i ich rola w organizmie

-       zasady racjonalnego odżywiania

-       tabele kaloryczne

-       obliczanie indeksu BMI

-       analiza listy dodatków do żywności

-       dieta i jej znaczenie, rodzaje diety

-       znaczenie zdrowotne i odżywcze ziół

-       nabywanie umiejętności gotowania zdrowych posiłków

-       nabywanie umiejętności układania jadłospisu

-       szukanie związków między sposobem odżywiania a aktywnością fizyczną.

2. Przeprowadzenie akcji plakatowej (plakaty, postery) pod hasłem „Jem po to aby żyć, a nie żyję po to aby jeść” – dokumentacja fotograficzna.

3. Wybranie tematyki zagadnień, ułożenie pytań.

4. Obliczenie wartości kulinarnej najczęściej spożywanych potraw. Sporządzenie tabel kalorycznych.

5. Opracowanie instrukcji do przeprowadzenia badania. Wykonanie zdjęć sylwetki o określonych przedziałach BMI.

6. Merytoryczne przygotowanie uczniów do wycieczki (metody przetwarzania i pasteryzowania żywności), opracowanie listy pytań do pracowników i zarządu firmy.

7. Przedstawienie plusów wynikających ze zmiany sposobu odżywiania w formie referatów, posterów, prezentacji multimedialnych itp.

8. Wykonanie listy pokarmów źle wpływających na nasze zdrowie i życie.

9. Opracowanie tabel kalorycznych „zdrowych pokarmów/potraw".

10. Opracowanie zagadnień, które zostaną zaprezentowane na festiwalu. Wybranie miejsca i sposobu prezentacji wykonanych i zaplanowanych działań.

11. Wykonanie listy dodatków do żywności w spożywanych przez nas produktach – podział na korzystne, obojętne i niekorzystne dla zdrowia.

12. Przygotowanie uczniów do dyskusji z zaproszonym dietetykiem.

13. Wybranie tematyki zagadnień, ułożenie pytań ankiety- "żywienie w naszych domach".

14. Opracowanie instrukcji do przeprowadzenia badania. Wykonanie zdjęć sylwetki o określonych przedziałach BMI.

15. Wykonanie „zielnika fotograficznego”  z roślin zielarskich i przyprawowych; podanie znaczenia tych roślin oraz określenie ich wpływu na nasze zdrowie i życie.

16. Merytoryczne przygotowanie uczniów do wycieczki do sklepu zielarskiego.

17. Wyszukanie w różnych źródłach najbardziej znanych potraw regionalnych i obliczenie ich wartości kalorycznej.

18. Podsumowanie informacji zdobytych w trakcie realizacji projektu – wykonanie posteru / prezentacji multimedialnej, opracowanie tematyki Szkolnego Festiwalu Nauki

19. Opracowanie zagadnień, które zostaną zaprezentowane na festiwalu. Wybranie miejsca i sposobu prezentacji wykonanych i zaplanowanych działań.

Zdrowa żywność, którą jesteśmy w stanie sami wyprodukować:

Jogurty, kiełki, roślinne, zioła w doniczkach,  musli

 

 

Logowanie

Sonda