GIM3 Żory - Aktywny w szkole aktywny w życiu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Cel projektu

Drukuj PDF

 

Cele ogólne: (projekt 2011/2012)


 • przybliżenie uczniom zagadnień związanych z odpadami w skali lokalnej i globalnej;
 • wdrażanie nawyków segregowania odpadów i umiejętności sprzyjających zachowaniom proekologicznym;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje środowisko;
 • kształtowanie myślenia uczniów w kategoriach ekologicznych – o rzeczywistości społecznej i gospodarczej;
 • pobudzenie lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Czego uczniowie się dowiedzą?

 • jakie są rodzaje odpadów;
 • co to są dzikie wysypiska;
 • w jaki sposób zakłada się wysypiska odpadów;
 • jak można utylizować odpady;
 • co to jest segregacja odpadów i w jaki sposób wpływa na środowisko;
 • czym jest recykling;
 • w jaki sposób zmniejszyć ilość odpadów w środowisku.

Czego się nauczą?
Jakie kompetencje rozwiną w ramach działań przewidzianych w projekcie?

 • analizowanie dotychczasowych nawyków ekologicznych,
 • właściwe zaplanowanie segregacji odpadów w domu i szkole,
 • właściwe dokonywanie zakupów w celu zmniejszenia ilości odpadów,
 • analizowanie etykiet informacyjnych czy opakowanie nadaje się do recyklingu,
 • poddawanie recyklingowi niektórych odpadów domowych,
 • nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i sposobów ich wykorzystania,
 • potrafią pracować indywidualnie i w grupie poprzez prawidłową komunikację i organizację czasu.
 • kształtowanie postaw proekologicznych uczniów i rodziców,
 • umiejętność zdobywania wiedzy przez doświadczenie. 

 

Cele ogólne:(Projekt 2010/2011)

 • kształtowanie nawyków dbałości o środowisko przyrodnicze,
 • rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za organizmy żywe obecne w naszym otoczeniu,
 • rozbudzanie poczucia przynależności człowieka do środowiska przyrodniczego;
 • rozbudzenie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Czego uczniowie się dowiedzą?

 • zapoznanie z zasadami akwarystycznymi,
 • zapoznanie z rodzajami organizmów słodkowodnych (rośliny i zwierzęta);
 • wskazanie właściwości fizykochemicznych i biologicznych wody wpływających na życie organizmów wodnych ,
 • wskazanie zależności między zanieczyszczeniami a rodzajem organizmów bytujących w wodach,
 • zapoznanie z zasadami hodowli ryb akwariowych,
 • przedstawienie skutków niewłaściwego odżywiania oraz zanieczyszczenia wody na stan ryb akwariowych.
 • Poznanie czystości wód w najbliższej okolicy i możliwości ich ochrony.

Czego się nauczą?
Jakie kompetencje rozwiną w ramach działań przewidzianych w projekcie?

 • analizowanie dotychczasowych nawyków ekologicznych,
 • właściwe zaplanowanie hodowli ryb akwariowych,
 • właściwe opiekowanie się rybkami akwariowymi,
 • analizowanie etykiet informacyjnych wód mineralnych,
 • wykrywanie niektórych składników chemicznych w wodach powierzchniowych i mineralnych,
 • nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i sposobów ich wykorzystania,
 • potrafią pracować indywidualnie i w grupie poprzez prawidłową komunikację i organizację czasu.
 • kształtowanie postaw proekologicznych uczniów i rodziców,     
 • umiejętność zdobywania wiedzy przez doświadczenie.

 

 

 

 

 

Cele ogólne:(Projekt 2009/2010)

 • - kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,
 • - rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • - rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego integrowanie środowiska lokalnego w działaniach  prozdrowotnych.

Czego uczniowie się dowiedzą?

 • zapoznanie z zasadami prawidłowego żywienia,
 • wskazanie czynników, od których zależą potrzeby pokarmowe dzieci i dorosłych,
 • wskazanie zależności między sposobami produkcji żywności, a zdrowiem ludzi,
 • zapoznanie z zasadami higieny odżywiania,
 • przedstawienie skutków niewłaściwego odżywiania oraz braku higieny niezbędne w przyrządzaniu i spożywaniu pokarmów.
  Czego się nauczą?
  Jakie kompetencje rozwiną w ramach działań przewidzianych w projekcie?
 • analizowanie dotychczasowych nawyków żywieniowych,
 • właściwe zaplanowanie posiłków w ciągu dnia,
 • przyrządzanie zdrowych posiłków,
 • wyliczanie kaloryczności posiłków,
 • analizowanie etykiet informacyjnych produktów spożywczych,
 • wykrywanie niektórych składników pokarmowych w produktach spożywczych,
 • nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i sposobów ich wykorzystania,
 • potrafią pracować indywidualnie i w grupie poprzez prawidłową komunikację i organizację czasu.
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów i rodziców,     
 • propagowanie kultury żywienia.
 • umiejętne korzystanie z reklam dotyczących odżywiania,
 • umiejętność zdobywania wiedzy przez doświadczenie.
 

Logowanie

Sonda